حسن منصور: میلیاردها دلار ارز وصول نشده وارد پایه پولی بانک مرکزی شده و در برابر و معادلش ریال چاپ شده است