محرومیت از تماس تلفنی و ملاقات برای ۱۳ زندانی در زندان قزل‌حصار کرج

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۴