گزارش رسانه‌ها از انتقال نفت ایران به اسرائیل از طریق ترکیه

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۰