درخواست علی خامنه‌ای از کشورهای مسلمان برای قطع رابطه با اسرائیل حداقل برای مدت محدود

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸