تصمیم دشوار اسراییل برای تخلیه بیمارستان‌های غزه با هدف نابودی تونل‌های زیرزمینی حماس

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹