ابراز تمایل محمود عباس، برای مدیریت نوار غزه

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹