حملات راکتی به محوطه سفارت آمریکا در بغداد

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۷