انهدام ۲۲ پهپاد شاهد ساخت ایران در حمله به اودسا

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۲