آمریکا با قطعنامه پیشنهادی اروپا در شورای حکام مخالف است

تهیه پیش‌نویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی توسط بریتانیا، فرانسه و آلمان گفت‌وگو با افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه کیل انگلستان

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۹