دولت بایدن اهداف تعریف شده و محدودی در قبال ایران دارد و می‌خواهد ایران را ساکت‌سازی کند

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸