جای تاسف دارد که در جنگ در اوکراین و غزه مردم عادی و غیرنظامیان هدف جنگ قرار می‌گیرند

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵