محمدجواد ظریف در یک همایش انتخاباتی مسیح علی‌نژاد را عامل بیگانگان دانست

محمدجواد ظریف در یک همایش انتخاباتی مسیح علی‌نژاد را عامل بیگانگان دانست. مسیح علی‌نژاد خطاب به ظریف: میان ما و شما دریایی از خون است گفت‌وگو با علی شیرازی، ایران اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴