انفجار در نزدیکی وزارت کشور ترکیه

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۹