شرایط بحرانی جنگ در غزه، پس از تسلط کامل اسراییل در این شهر

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۵