مناظره جواد خادم، فعال و تحلیل‌گر سیاسی و وحید بهشتی، فعال حقوق بشر

مناظره جواد خادم، فعال و تحلیل‌گر سیاسی و وحید بهشتی، فعال حقوق بشر درباره رویکرد متفاوت در غرب برای تروریستی شناختن سپاه پاسداران

شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۲