پیشروی ارتش اسرائیل به خان‌‌یونس، جایی که مقصد هزاران آواره فلسطینی بوده است

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۷