از بین رفتن یک‌ششم آب شرب کشور در نتیجه فرسودگی شبکه‌ آب‌رسانی

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۴