صدای شلیک و بوی خون، تکرار جمعه سیاه در زاهدان؛ ۲۹ مجروح در سالگرد کشتار بیش از صد نفر

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۸