واکنش‌ کاربران ایرانی به کارزار «همه چشم‌ها به رفح»

واکنش‌ کاربران ایرانی به کارزار «همه چشم‌ها به رفح» مناظره فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه‌شناسی و آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۹