سخنان نماینده حکومت ملی فلسطین در نشست شورای امنیت سازمان ملل

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۷