کشف تونل هفتصد متری حماس زیر ساختمان امداد رسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۲