اعدام همزمان چهار زندانی سیاسی کرد در زندان قزل‌حصار جمهوری‌اسلامی

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹