حمایت فرمانداران ۲۱ ایالت آمریکا از فرماندار تگزاس

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۰۶