آخرین تحولات در پایان روز سی‌و‌پنجم از جنگ حماس و اسرائیل

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹