گزارش اختصاصی از فرد شماره دو وزارت اطلاعات؛ مرد پشت پرده ترور ایرانیان خارج از کشور کیست؟

ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از هویت معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات دست یافته که نشان می‌دهد او با ساختاری متشکل از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در اروپا، و قاچاقچیان بین‌المللی برای ترور، ارعاب و ربودن مخالفان نظام در خارج از کشور اقدام می‌کند. گزارشی از مجتبا پورمحسن

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۷