اخراج گروهی از کارگران فلسطینی شاغل در اسرائیل به غزه پس از حمله حماس به اسرائیل

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۲