ارزیابی علی افشاری، از ادامه خیزش سراسری ایرانیان وسرکوب بی‌رحمانه نظام جمهوری اسلامی

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲