جامعه ایران فقیر است و زمانی ثروتمند می‌شود که دولت منابع را در اختیارش بگذارد.

حسین قاضیان، جامعه‌شناس در برنامه چشم‌انداز: جامعه ایران فقیر است و زمانی ثروتمند می‌شود که دولت منابع را در اختیارش بگذارد. وقتی دولت منابع را تهیه می‌کند، قواعد را نیز مشخص می‌کند. در نتیجه فرد برای قدرتمند شدن باید با دولت همکاری کند و نمی‌تواند با دیگری متحد شود

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳