دادگاه شکایت از کارمند دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا

دادگاه رسیدگی به شکایت سیامک آرام از کارمند دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا در پی تهدید به قتل او گزارش اردوان روزبه، ایران اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۸