واکنش ارز و بازار به نتیجه انتخابات

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲