اعدام ۴ زندانی سیاسی کرد: احزاب کرد خواستار اعتصاب عمومی شدند

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹