ارتش اسرائیل برنامه خود برای تخلیه غیرنظامیان از مناطق جنگی را ارائه کرد

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷