اصرار اسرائیل به حمله به رفح با وجود اعلام نگرانی از سوی جامعه جهانی برای غیرنظامیان

جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۰۴