انفجار در پایگاه بسیج مالک اشتر/ گفت‌وگو با احسان محرابی، روزنامه‌نگار