بریتانیا در اولین سالگرد قتل مهسا امینی چهار مقام جمهوری اسلامی را تحریم کرد

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۲۴