مولوی عبدالمجید خواستار پیگیری و شفاف‌سازی پرونده قتل سپهر شیرانی شد

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۱۳