برگزاری کنفرانس بشردوستانه درباره غزه در پاریس

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸