ارزیابی مقامات آمریکایی این است که پاسخ اسرائیل در خاک ایران انجام خواهد شد

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹