عدم وجود رویکرد لیبرال در میان نیروها و گروه‌های اپوزیسیون

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۰۶