جزییات نشست امنیتی اسرائیل و فلسطین با هدف کاهش تنش‌ها بین دو کشور