واکنش‌ها به لغو بازی دوستان ایران و کانادا: گفت‌وگو با مهسا مرتضوی