جایزه عکس سال نروژ به جواد موقیمی‌پارسا، جوان ایرانی اهدا شد

جمعه ۱۴۰۲/۰۱/۱۱