واکنش پاکستان به حمله اسرائیل و سفر آینده رئیسی به پاکستان

جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۳۱