آخرین اخبار و تحولات جنگ میان اسرائیل و حماس در آستانه ورود به ماه دوم

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵