تاثیر کنفرانس کمک‌های بشردوستانه در پاریس بر شرایط غزه

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸