پایین‌ترین میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲