اعتراضات خیابانی در لیبی در پی دیدار وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه اسرائیل

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۶