بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران

جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در حال برگزاری است گفت‌وگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و عضو سازمان حقوق بشر

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۱