ارزیابی جلال ایجادی از نشست کمک‌های بشردوستانه به غزه در پاریس

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸