چانه‌زنی برای قراردادهای نفتی در حاشیه نشست تغییرات اقلیمی در دبی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵